انیمیشن

انیمیشن کوتاه The Grinch

تریلر انیمیشن The Grinch

انیمیشن کوتاه Pixie Hollow Games 2011

درباره مسابقات سنتی پریان است. رزتا و پری تازی وارد کلوئی نیز در این مسابقات شرکت دارند. آیا این دو پری با کمک هم می‌توانند به بدشانسی‌های پریان پایان دهند؟