آموزش

30 ویدیوها

قواعد فیلم سازی- معرفی

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلمسازی-ضربان های اصلی و فرعی داستان

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلمسازی-معرفی نماهای مهم و اساسی یک شات و قاون یک سوم در کادربندی

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلم سازی-معرفی نماهای خاص و زوایای مختلف دوربینی

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلم سازی- نماهای پویا و متحرک در انیمیشن

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلم سازی-کشیدن استوری برد (قسمت اول)

فیلم آموزشی قواعد فیلم سازی ،برگرفته از خانه انیمیشن

قواعد فیلم سازی-کشیدن استوری برد (قسمت دوم)

فیلم آموزشی قواعد فیلم سازی ،برگرفته از خانه انیمیشن

پیشینه وتاریخ نمایش

تئاتر یکی از هنرهای هفتگانه است. کسانی که دربارهٔ بوجود آمدن تئاتر جستجو کرده‌اند می‌گویند سر چشمه آن از آیین هاست. آیین به مراسم مذهبی و اجتماعی می‌گویند. مثل مراسم عروسی یا مراسم سینه زنی در ماه محرم در ایران و مراسم رقص‌های مخصوص در کشورهای دیگر انسان همیشه دوست داشته‌است به اتفاقاتی که خارج […]

هفت اصل بازیگری

نیاز اول : بدن بسیاری از افراد و هنرجو ها به محض شنیدن اینجمله به فکر قد دو متری و رعنا و اندام یک گلادیاتور می افتند ، در واقع چنین نیست منظور از بدن این است که چون یک بازیگر ممکن است در شرایط مختلف جسمی و روحی قرار بگیرد باید دارای بنیه ای […]