نویسندگی10 ویدیوها

تفاوت بین ایده و پیرنگ

دو مثال: تک خطی A : یک عروسک چوبی به اسم پینوکیو، هر بار که دروغ می گوید دماغش دراز می شود. تک خطی B : یک عروسک چوبی به اسم پینوکیو، دلش می خواهد تبدیل به یک پسر واقعی شود. کدام ایده است کدام پیرنگ؟ ☑️ ایده ها جذاب هستنداما فقط در یک خط […]

کاراکتریزیشن یا شخصیت پردازی‌ (قسمت چهارم)

بعد دراماتیک یا نمایشی شخصیت از سه بعد «جسمانی، روانی و اجتماعی » شخصیت سخن گفتیم؛ اما توجه داشته باشیم که همه آنها در دل یک بستر و موقعیت دراماتیک و یک طرح داستانی شکل می گیرند؛ به دیگر سخن تمام بررسی‌های ما در ابعاد شخصیت طی یک “روند ” دراماتیک محقق می گردند. بررسی این […]

کاراکتریزیشن یا شخصیت پردازی‌ (قسمت سوم)

بعد روانی شخصیت در شکل ابتدایی بررسی بعد روانی می‌گوئیم بررسی خصوصیات روحی و احساسات انسان و ویژگی‌هایی همچون جاه‌طلبی، بی‌رحمی ، مهربانی، بخشندگی و مانند این‌ها. در طب قدیم نیز هریک از ” #اخلاط_اربعه ” برای توصیف وضع و حال اشخاص و همین طور به صورت عام برای وصف ویژگی های روانی آدم‌ها استفاده […]

کاراکتریزیشن یا شخصیت پردازی‌ (قسمت دوم)

بعد  اجتماعی شخصیت بعد اجتماعی کاراکتر که بسیار مورد توجه نویسندگان واقع‌گرا بوده است. شامل آن دسته از ویژگی هاست که هویت اجتماعی شخصیت را معرفی کند، مانند: «طبقه‌، شغل، میزان تحصیلات، خانواده، درآمد، مرام سیاسی یا حزبی، آداب معاشرت و رفتارهای اجتماعی، تعداد فرزندان ، تجرد یا تأهل ، تابعیت، لهجه، محل زندگی و […]

کاراکتریزیشن یا شخصیت پردازی‌ (قسمت اول)

در شخصیت پردازی با سه بعد زیر آشنا خواهید شد: ۱. شخصیت پردازی اجتماعی ۲. شخصیت پردازی روانی ۳. شخصیت پردازی فیزیکی دیوید بال معتقد است، موفقیت یا عدم موفقیت ‌یک نمایش، “به درک و شناخت شخصیت‌های آن بستگی دارد.” از همین روست که می‌گوید: « آدم‌های یک نمایشنامه را چنان بررسی کنید که گویی […]

فیلمنامه خودتان را بنویسید

قسمت پنجم: قالب نوشتن فیلمنامه ادامه دارد…

فیلمنامه خودتان را بنویسید(۳)

قسمت سوم: ایده یابی و نوشتن اولین پیش‌ نویس ادامه دارد…

فیلمنامه خودتان را بنویسید(۲)

قسمت دوم: عناصر داستان سرایی ادامه دارد…

فیلمنامه خودتان را بنویسید(۴)

قسمت چهارم: ارزیابی پیش‌ نویس ادامه دارد…

فیلمنامه خودتان را بنویسید(۱)

قسمت اول: چرا بنویسیم؟ ادامه دارد…