کارگردانی10 ویدیوها

قواعد فیلم سازی- معرفی

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلمسازی-ضربان های اصلی و فرعی داستان

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلمسازی-معرفی نماهای مهم و اساسی یک شات و قاون یک سوم در کادربندی

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلم سازی-معرفی نماهای خاص و زوایای مختلف دوربینی

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلم سازی- نماهای پویا و متحرک در انیمیشن

این فیلم برگرفته از آموزش های پیکسار در خانه انیمیشن است.

قواعد فیلم سازی-کشیدن استوری برد (قسمت اول)

فیلم آموزشی قواعد فیلم سازی ،برگرفته از خانه انیمیشن

قواعد فیلم سازی-کشیدن استوری برد (قسمت دوم)

فیلم آموزشی قواعد فیلم سازی ،برگرفته از خانه انیمیشن

روشهای کارگردانی تئاتر و اصول آن

کارگردانی تئاتر اصول و قواعد خاص خود را دارد . اگر این اصول را بدانید و رعایت کنید مسلما یه کارگردان موفق خواهید شد . یادتان باشد باید عاشق کارتان باشید و اگر بخاطر درامد این شغل را انتخاب کرده باشید موفق نخواهید شد . در این پست از مجله اینترنتی سینما تئاتر مای استیج […]

تئاتر پست مدرن چیست؟

برای شناخت تئاتر پست مدرن باید قدری عقب تر رفت و به ریشه یابی واژه گان آن پرداخت. پس نخست به من اجازه دهید تا ببینیم به طور کلی پدیده ی پست مدرنیسم چیست؟ پست مدرن از دو واژه ی پست و مدرن درست شده که در معنی یعنی بعد از مدرنیسم. مدرنیسم یا نوگرایی […]